E2a

Så här byter du Värmeslangarna i Chevy Camaro

Chevy Camaro s Värmeslangarna ansluter till bilens värmeelementet

Chevy Camaro s Värmeslangarna ansluter till bilens värmeelementet. Dessa delar är ansvariga för att rikta varm luft till fordonets interiör för att hålla facket varm under nippy dagar. Slangarna råkar också vara den vanligaste utgångspunkten för köldmedieläckage. Värmeslangarna tenderar att bli spröda och hårt över tiden. När de har nått denna stat är det bara en tidsfråga innan det går sönder eller sprickor. Känn slangarna med handen, om gummit känns mjuk, svullen, sörjig eller alltför hård, är det dags att byta värmaren slangen. Lyckligtvis, ersätter värmaren slangen i Chevy Camaro är ganska lätt och okomplicerat att göra.

  • Förbered utrustning och tillbehör som du kommer att behöva. Ha en hink och en förslutningsbar behållare vid redo. Du behöver dessa för att fånga upp eventuellt överskott av frostskyddsmedel. Du behöver också en tång, en uppsättning skruvmejslar, en mattkniv, och en lösning av mångsidigt rengöringsmedel. Besök någon lokal bildelar butik och köpa en packning sealer, en flaska kylmedel, och ett par Värmeslangarna. Kontrollera fordonets motortyp för att avgöra vilken slang du behöver köpa. Generiska slangar kanske inte fungerar korrekt och bara orsaka läckage. Kontrollera om din bil har en Z28 v8 5,7, en V6 3,8 eller en Rs V8 3,8 motor. Tala om för din bil delar återförsäljare den specifika motortyp så att han kan hitta rätt storlek Värmeslangarna för dig.
  • Ta bort trasiga Värmeslangarna. Aldrig ersätta delar av bilen när motorn är varm och igång. Försök att göra det när motorn just har stängts kan leda till allvarliga brännskador. Tappa all kylmedel inuti Chevy Camaro s kylare. Placera en hink under kylaren för att fånga droppar eller överskott kylmedel. Överför dropparna omedelbart till en behållare med ett lock för att undvika spill något. Rådgör med din plats rutiner för korrekt avfallshantering av denna mycket giftigt ämne.

    Så här byter du värmeslangarna i chevy camaro. Förbered utrustning och tillbehör som du kommer att behöva.
    Så här byter du värmeslangarna i chevy camaro. Förbered utrustning och tillbehör som du kommer att behöva.

    Bänd eller vrida bort slangklämmorna som håller den gamla värmaren slangen till kärnan med en tång eller en platt skruvmejsel. Rengör kopplingen genom att skrubba området med en ren trasa. Sprid lite packning sealer över beslag för att säkerställa att din ersättare slangar passar tätt över beslag. Se till att inte få någon sealer i själva slangen för att förhindra igensättning kanalen av vatten i bilens blocket.

  • Montera slangarna ersättning värmare. Skjut slangklämmorna över din nya slangen och skjut den nya värmaren slangen i beslag så gott du kan. Detta kommer att säkerställa att slangen är placerad på rätt sätt. Vrid klämmorna för att dra åt den. Fyll på bilens kylare med kylvätska direkt från behållaren. Haka upp batterikablarna och starta bilen. Kontrollera om det finns några läckor i kylsystemet. Kontrollera nivån på kylvätskan en gång när fordonet har uppnått sin ordinarie arbetstemperatur. Om det finns en betydande minskning, det finns en läcka någonstans.


Här är ett bra tips

Här är ett bra tips. När du tar bort den gamla värmaren slangen från Camaros värmeelementet, se till att du inte vrider eller ryck för hårt. Du kan bryta slangen och tvingas ersätta kärnan också. Om slangen är ansluten för hårt, skär den på längden med en mattkniv. Denna slits kommer att lossa slangen och gör att du kan dra bort det på ett säkert sätt.