E2a

Hur man ändrar en kylarslangen

En av de vanligaste problemen du kan stöta på med din bil är ett problem med kylarslangen. I de flesta fall, skulle problemet vara läckage. Det är ganska lätt att reparera eller byta en trasig kylarslang från bilen. Genom att veta hur man gör detta behöver du inte ringa till någon annan att hjälpa dig att reparera vår bil. Detta kommer att hjälpa dig att spara upp till hundratals dollar. Stegen i att ändra en kylarslang är ganska enkel. Läs vidare nedan för att lära dig hur man gör det.

Här är de steg för hur du kan ändra kylarslangen i bilen:

Hur man ändrar en kylarslangen. Material.
Hur man ändrar en kylarslangen. Material.

Material. Få alla material som du behöver för detta. Du behöver WD-40, en kylarslang, en skruvmejsel, en tratt, avlopp hink, frostskyddsmedel och en liten brukskniv. Du kan få några av de material som du behöver från din lokala bil affär. Du måste vara säker på att du kommer att köpa rätt sorts kylarslangen för den typ av bil som du har. Om du är osäker, be hjälp av någon från fordonsindustrin butiken.

Framställning. Se till att motorn i din bil är avstängd innan du börjar arbeta på din bil. Leta där läckaget är att kartlägga var det våta området är på marken. Innan du börjar arbeta på din bil, låt motorn svalna i minst en halvtimme. Medan du väntar på att bilen svalna, ställa in avloppet hink precis under där läckan är.

Ta bort den gamla kylarslangen. När fordonet är tillräckligt kallt, kan du börja arbeta med den. Få din skruvmejsel och lossa upp slangen. I vissa bilar kommer kylarslangen inte lätt att dra ut. För detta kan du behöva klippa bort det från sin anslutning. Var försiktig när du gör detta.

Framställning. Ta bort den gamla kylarslangen.
Framställning. Ta bort den gamla kylarslangen.

Installera den nya kylarslangen. Få klämmorna i kylaren och koppla dem till den nya slangen. Om det är svårt för dig att ansluta, använda WD-40 och spraya den på änden av slangen som du behöver för att ansluta. Dra åt passning av slangen till slangklämmorna. Efteråt fylla kylaren med en halv blandning av vatten och frostskyddsmedel.

Testa kylarslangen. Vrid motorn på och hålla den igång. När du gör detta, lämna locket på kylaren avstängd. Bara hålla den igång tills motorn värmts upp. Kontrollera under bilen om det fortfarande eventuella läckor från den kylarslangen. Efteråt sätta på kylarlocket. Du har ändrat din kylarslangen framgångsrikt.

Dessa är de enkla stegen för hur du kan ändra kylarslangen på din bil. Nu kan du reparera slangen utan att få hjälp från någon. Bara se till att du vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder när du arbetar med din bil så att du kan undvika olyckor.