E2a

Hur man ändrar automatisk transmissionsolja i en Toyota Camry

Att äga en bil som en Toyota Camry säkert gör en hel del fördelar för din rörlighet och transport. Men för att fortsätta njuta av fördelarna, bör du hålla jämna ditt fordon. Du vill inte bli överraskad över hur mycket problem som oregelbunden underhåll kan orsaka dig. Ändra automatisk transmissionsolja är en av de saker du bör regelbundet göra för Toyota Camry.

Det enklaste vägen ut är att låta en professionell mekaniker att göra jobbet. Det är också möjligt att göra det själv, särskilt om du redan har bevittnat en professionell göra detta. Även om inte, kan du fortfarande göra det så länge du har rätt verktyg, det mod och den fullständiga kunnande. Stegen nedan hjälper dig om hur du ändrar automatisk transmissionsolja i en Toyota Camry:

  • Töm ut den gamla vätskan från flytande pannan. Rengör Pans utanför och omgivande områden först. Att göra detta förhindrar förorening av pannan som orsakas av smuts. Avlägsna oljemätstickan placerad i påfyllningsröret. Ersätta den med en tratt. Förbered en dräneringskärlet under flytande pannan. Detta kommer att fånga dränerande vätska efter att du har tagit bort avtappningspluggen. När allt är klart kan du ta bort nu flytande Pans dräneringsplugg med en hylsnyckel. Låt den gamla vätskan rinna och sätta i kontakten på något där det inte kan få någon smuts.
  • Lossa flytande kastrullen från fordonet. För att göra detta, lossa först två bultar i en diagonal sätt. Notera vilken del varje bult ska gå eftersom det finns uppsättningar av bultar med olika storlekar. Innan du tar bort de två återstående bultarna, förbereder sig för att fånga pannan genom att hålla den. Pannan kan fortfarande ha viss vätska i det, så noggrant bort den från bilen eller någon vätska skulle spillas. Sätt pannan åt sidan, helst någonstans ren.
  • Demontera andra transmissionsdelar. Lossa ventilhuset genom att koppla ur dess ledningar. Ta av Silen är fästskruvar också. Återigen, ta del av vilka varje bult ska gå. Kasta packningen och ta bort kvarvarande skräp på ventilhuset. Var extra försiktig med detta steg, eftersom ventilhuset kan fortfarande rinna några mängder vätska.
  • Rengör magneten som finns på vätskan pan botten. Ta bort alla magneterna och rengör metallspån som var anslutna till dem.
  • Dränera mer transmissionsolja från vätskan pannan. Använd en ren matta att torka av överflödig vätska. Tänk att kassera packningen om den är för gammal. Skrapa bort mer material från transmissionen för att rengöra det bättre. När den överflödiga vätskan är helt borta, låt vätskan pannan lufttorka.
  • Samla allt som du har lossnat. Fäst de delar som du tog bort tidigare och ersätta de delar som behöver ersättare som magneterna i packningen. Detta kommer att förbereda sändningen för en ny tillförsel av automatisk transmissionsolja.
  • Använd mätstickan röret för att lägga till ny tillförsel av automatisk transmissionsolja. Kontrollera med fordonets handbok för att känna den rekommenderade vätska och hur mycket. Mätstickan har en guide, som talar om upp till vilken nivå vätskan ska gå.

Där har Toyota Camry bytte automatisk transmissionsolja

Hur man ändrar automatisk transmissionsolja i en toyota camry. Töm ut den gamla vätskan från flytande pannan.
Hur man ändrar automatisk transmissionsolja i en toyota camry. Töm ut den gamla vätskan från flytande pannan.

Där har Toyota Camry bytte automatisk transmissionsolja. Men du kan inte köra den ännu. Låt bilen kör och förblir inaktiv under några minuter. Kontrollera oljestickan och se om mängden vätska är fortfarande inom den rekommenderade nivån. Tillsätt mer vätska om det behövs mer.