E2a

Hur kan man kontrollera styrkan av en släpvagn

En släpvagn måste vara stark och styv så att den kommer att tjäna sitt syfte bäst: att bära tunga laster och transportera dem. Olyckor kan inträffa om en släpvagn lossnar eller några av dess delar lossna. Känna styrkan i din släpvagn kan hjälpa dig att undvika sådana olyckor. Denna artikel kommer att beskriva några av de saker att titta efter när du kontrollerar styrkan i en släpvagn.

En viktig faktor i släp styrka är dess lastkapacitet

En viktig faktor i släp styrka är dess lastkapacitet. Inte alla vagnar är lika. Vissa är utformade för lätta laster, medan andra är avsedda för tunga laster. Generellt är släpvagnar avsedda för lätta laster tillverkade av lättare material än släpvagnar avsedda för tyngre laster. Du kanske vill kontrollera det material som släpet är gjord av, eftersom det kommer att ge dig en ledtråd om dess avsedda användning och dess lastkapacitet.

En annan kritisk faktor att beakta när du kontrollerar en släpvagn styrka är design eller konstruktion. Skruvförband och svetsade fogar har vardera en effekt på släpvagnen förmåga att hantera alltför mycket stress från lasten det är avsett att bära. Generellt släpvagnar med svetsade fogar är starkare än de med skruvförband. Om din släpvagn har skruvförband, se till att skruvarna har låsmuttrar eller hållare för att hålla skruvarna lossnar när de utsätts för extrema vibrationer. Om din släpvagn har svetsade fogar, kontrollera små och / eller korta svetsar-dessa brukar indikera svaghet.

Hur kan man kontrollera styrkan av en släpvagn. En viktig faktor i släp styrka är dess lastkapacitet.
Hur kan man kontrollera styrkan av en släpvagn. En viktig faktor i släp styrka är dess lastkapacitet.

Försök också att kontrollera om släpvagnen är konstruerad för att få sin styrka från antingen sin ram eller från dess sidor. De flesta lätta släpvagnar har ljusa bilder med mycket styva och starka sidor. Sådana släpvagnar förlitar så mycket på sidorna för styrka att om den ena sidan är skadad, kan hållfastheten hos släpvagnen försvagas.

Vid granskningen släpets konstruktion, leta efter bogveck. Dessa styrka och styvhet till vagnens ram.

Kontrollera även den del av släpvagnen där stress är störst när det bär en last: axelns fjädrar. Närvaron av ytterligare förstärkningsmaterial i axeln fjädrarna kan lägga styrka till trailern och kan göra det motstå extrem stress från lasten.

Hur kan man kontrollera styrkan av en släpvagn.
Hur kan man kontrollera styrkan av en släpvagn.

Du kan prova en snabb test för att kontrollera släpets konstruktion kvalitet. Med släpvagnen ansluten till din bil, hoppa upp och ner vid varje släpets hörn. Trailern ska studsa upp och ner när du hoppar, men ramen ska aldrig vridas. Om den gör det, då din släpvagn kan ha utformats eller konstruerade svagt.

Golvmaterialet och avståndet mellan golv stöd är också föremål för att kontrollera när man undersöker en trailer för styrka. Din utvärdering av detta område kan variera beroende på din användning för trailern. Om vagnen är avsedd för jämnt fördelade laster (t.ex. boxar som du kan sprida ut på släpet våningen), kommer golvet behöver inte lika mycket styrka som för en släpvagn som används för punktlaster (t.ex. stora cyklar, traktorer, och liknande) vilkas vikter är koncentrerade till ett fåtal områden på golvet. Den allmänna regeln är en grundläggande en från fysiken: när vikten är fördelad på ett större område kommer stressen att bli lägre än när den är koncentrerad till ett mindre område.

Inspektera en trailer för styrka är avgörande för säkerheten vid transport last. Att känna din släpvagn styrka är mycket viktigt speciellt för allmännyttiga släpvagnar, som är avsedda för många olika användningsområden. Att veta hur du kontrollerar din släpvagn styrka hjälper dig att undvika trailers som kommer att visa sig vara mer av en fara än ett användbart verktyg på vägen.