E2a

Hur du kalibrerar en vägmätare

En vägmätare är en mekanisk eller elektronisk anordning som mäter avståndet i ett fordon har rest hela sin livslängd. Detta är ett bra sätt att mäta prestandan hos ett fordon, och för att se hur länge det varar, hur effektiv den är och hur ofta det används. Det är också ett sätt att övervaka de avstånd du faktiskt rest. Vägmätaren, precis som alla mätinstrument, bör kontrolleras för noggrannhet varje så ofta. Även om det finns butiker som exakt kan kalibrera vägmätare vid en viss avgift kan du kalibrera också det själv, om du har de verktyg och know-how. Här är några tips på hur du kan kalibrera bilens vägmätare själv:

Hur du kalibrerar en vägmätare. Kontrollera om vägmätaren fortfarande korrekt.
Hur du kalibrerar en vägmätare. Kontrollera om vägmätaren fortfarande korrekt.

  • Kontrollera om vägmätaren fortfarande korrekt. Du kan göra detta genom att köra på en rak, platt motorväg med mil markörer. Stopp på en mil markör och ta del av den behandlingen bilens vägmätare och numret på mil markör. Kör din bil och stanna vid nästa mil markör. Ta del av avståndet sträckan som du körde på, och ta del av avläsningen på din vägmätare. Kontrollera om skillnaden mellan Vägmätaravläsningar och skillnaden mellan de mil markörerna är desamma eller nära. Om det finns en betydande skillnad på minst + / -3%, måste du kalibrera det redan.
  • Leta bilens vägmätare. Vägmätaren är också i samma spårvidd som hastighetsmätaren. Om du inte är bekant med bilar, då är det bäst att be om hjälp från en mekaniker.
  • Demontera bilens vägmätare. Innan du gör detta, koppla bort bilens batteri först. Ta sedan hastighetsmätaren spårvidd från instrumentpanelen försiktigt med hjälp av en platt skruvmejsel. Se till att ingen av de elektriska ledningarna blir frånkopplad medan du drar ut hastighetsmätaren mätaren. Ta en ordentlig titt på anslutningarna och minnas där varje tråd är fäst, innan du kopplar bort dem för att kunna öppna mätaren och ta en titt på vägmätaren. Öppna försiktigt mätaren och separera vägmätare, noga med att inte skada hastighetsmätaren nålen. Arbetet med en plan yta täckt av en vit duk för bekvämlighet.
  • Göra de nödvändiga justeringarna. Kontrollera vägmätaren redskap, och om det redan utsliten, kan du ersätta den med en ny. Mixtra inte med mätarställning eftersom det är en olaglig handling, och det kan också skada mätaren. Sätt tillbaka vägmätaren till mätaren locket och anslut den på instrumentbrädan. Placera anslutningarna till batteriet tillbaka och starta bilen.
  • Kontrollera vägmätare noggrannhet igen. Kör din bil på en rak, plan väg igen och upprepa noggrannhet kontrollera med mil markörer. Om avläsningen från vägmätaren och mil markörerna är nästan korrekt, så har du lyckats repareras och justeras din vägmätare. Men om det inte finns någon förbättring, då är det dags att ta bilen till verkstaden att ha en expert ta hand om det.

Alltid rådfråga en expert mekaniker om du själv inte har någon erfarenhet av bil vägmätare.