E2a

Hur du använder feng shui

Den populära konsten att manipulera energi i ett visst område kallas Feng Shui. Denna urgamla kinesiska konsten har använts sedan urminnes tider och fortfarande tillämpas i modern arkitektur och inredning i dag. Normalt kan bara en mästare i denna konst effektivt uppmana sina underbara effekter, kan nybörjare öva några enkla knep i konsten med dessa tips.

  • Forskning om konsten av Feng Shui. Det är viktigt att känna till olika energier som du kan manipulera utifrån Feng Shui principer. Tekniskt sett finns det 5 element som du kommer att behöva ta hänsyn till. Dessa är främst vatten, metall, eld, jord och trä. Varje element representerar energi och hur den rör sig, smakar och luktar. Storlekar, former och positionen för varje objekt som finns i ett rum såsom möbler, kan väggar, fönster och dörrar påverkar flyttar hur energi. Färger kan påverka energier precis som den påverkar humöret också. Alla dessa är relevanta inom området och kräver att du studerar speciellt om du är en nybörjare på området. Dessa sagt, läsa upp på olika dokumentation om Feng Shui är oerhört viktigt. Internet är en fantastisk resurs eftersom de flesta Feng Shui gurus och experter artiklar aktien på hur man utformar ett rum för perfekt Feng Shui. Du kan läsa olika böcker om detta ämne också.
  • Konsultera en feng shui utövare. Vissa människor kan inte få hela logiken bakom denna konst som är därför de flesta arkitekter och inredare kan rådfråga en verklig Feng Shui utövare för att hjälpa dem i deras byggprojekt. På denna anmärkning, kommer samråd detta professionell vara ganska bra.
  • Observera rummet. När du är bekant med de grundläggande begreppen i området, ta en närmare titt på ditt rum där du vill maximera de energier som rör sig runt den. Ta en närmare titt där dörrar och fönster är placerade så dessa är de så kallade "portaler" för energi och sprit. Väggar och balkar stödjer strukturen kan påverka rörelsen av energier också. Bortsett från dessa, uppmärksamma möbler i rummet. Ta del av positionen, färg och form som det kan påverka energi rörelse i rummet på ett positivt eller negativt sätt.
  • Förstå balansen. Det grundläggande konceptet för Feng Shui är baserad på "yin och yang" som är en kinesisk begrepp som allt i världen är relaterad till varandra och att världen måste alltid ha balans. Detta innebär att en korrekt Feng Shui kan uppnås genom att ställa balansen i rummet.
  • Var uppmärksam på instinkter och stämningar. Observation beteendet hos människorna i det specifika området kan ge dig en uppfattning om de energier att rummet genererar. Om du känner att stämningen och energi som genereras av elementen i rummet är negativ, då du kanske vill använda dina instinkter och förändringar lite saker i rummet. Du kan flytta möbler runt eller ändra dem helt och hållet.

Hur du använder feng shui. Forskning om konsten av feng shui.
Hur du använder feng shui. Forskning om konsten av feng shui.

Hela idén med Feng Shui är mystisk och de flesta människor kan inte ta det på allvar. Dock använder Feng Shui naturlagarna i dess grundläggande fundamenta, vilket är varför de flesta arkitekter och inredare tar en kurs i konsten under deras formella studier. Det rekommenderas starkt att du gör också.